Selasa, 22 November 2011

~ Maafkan Aku, Ayah dan Ibu ~

Ayah, Ibu, maafkan Aku, ini sudah kodrat Ku.

Aku lahir kedunia belum cukup pada waktunya Delapan bulan 2 hari, tepat
pada tanggal 3 Oktober 2006, jam 11, 45 dengan bantuan operasi. di RS
Permata Ibu.

Bahagia sekali rasaya, ketika pisau bedah menyentuh kulit plasenta yangmembungkusku. Bahagia sekali rasaya aku akan berkumpul dengan keluargaku.

Tapi takdir berbicara lain Allah punya rencana lain nafasku, !!! Kondisi
nafasku tidak seperti yang lain. Aku harus hidup, aku harus hidup, aku
ingin berkumpul dengan keluargaku.

Tidak lama kemudian aku mendengar suara azan di telingaku. Aku berfikir
inikah Orang tuaku, inikah ayahku yang bahagia melihatku dan mengumandanka
azan di telingaku. Tapi apa daya RS di mana tempatku dirawat tidak
mempunyai alat yang akan menolongku.Aku dipindah kan RS Sentra Medika
untuk mendapat bantuan agar nafasku bisa sempurna.